Windows installed programs and printers

 

Как да проверим кои програми са инсталирани на компютъра ни и да ги изведем във файл:

wmic product get /format:csv > Software_%Computername%.csv (Т.Кандев-kamenitza.org)

 

Проверка какви принтери има инсталирани:

wmic /node:Computer1 printer list status