Windows 7 ADMX

С това файлче можем да създаденм директории за файлове с определено разширение и да ги поставим автоматично в съответната директория.

@echo off
pushd \\dc2\PERSONAL\
for %%F in (*.jpg) do (
  2>nul md "%%~nF"
  >nul move /y "%%~nF*.*" "%%~nF"
)

В следствие на последните ми разработки стартирам нов проект, който има за цел да направи така, че да не сме зависими от мобилния оператор.

Изисквания:

-Смартфон с инсталиран VoIP клиент.

-Интернет

Какво ще представлява системата:

-Asterisk телефонна централа с закачени към него софтуерни клиенти.

Кой ще може да го ползва:

-Разбира се моите приятели, колеги и тези които могат да си го позволят.

Полза:

-Не се заплаща нищо на никого. Не е от значение на кои GSM оператор са хората в групата.

От къде може да се ползва:

-от PC, GSM, Notebook, Tablet (Всичко с малко повече разум)

 

Това е тестова страница !!!