DNS Fix Windows 2008R2

Проблем с Windows 2008 R2 DNS

Липсват записи за някои сайтове като :

 

www.microsoft.com

www.bing.com

www.windowsupdate.com

Това е супер нелепо с оглед на това, че са сайтове на Microsoft.

Проблемът идва от EDNS функцията и допълнителните опции към нея.

Ето и решението :

CMD като Administrator

 

dnscmd /config /EnableEDNSProbes 0

или

REGEDIT

 

Създавате DWORD наричате го EnableEDNSProbes и го правите със стойност 0 трябва да се намира в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\DNS\Parameters