Метод за импорт и експорт на MYSQL база данни от команден ред на Линукс.

Експортиране:

mysqldump -u [user] -p [db_name] | gzip > [filename_to_compress.sql.gz] 

Импортиране:

gunzip < [compressed_filename.sql.gz] | mysql -u [user] -p[password] [databasename]