CBQ Script

Скриптче за създаване на CBQ файлове в Linux.

 

 

i=1
while [ $i -lt 256 ]
do
 a=$i
 while [ `expr length $a` -lt 3 ]
 do
     a="0$a"<br /> done<br /> echo "DEVICE=eth1,100Mbit,10Mbit" > /etc/shaper/cbq-8$a.dn
 echo "RATE=7000Kbit" >> /etc/shaper/cbq-8$a.dn
 echo "WEIGHT=700Kbit" >> /etc/shaper/cbq-8$a.dn
 echo "PRIO=5" >> /etc/shaper/cbq-8$a.dn
 echo "RULE=10.10.10.$i," >> /etc/shaper/cbq-8$a.dn
 let i=$i+1
done

Файлът ще изглежда ето така:

 

 

DEVICE=eth1,100Mbit,10Mbit
RATE=7000Kbit
WEIGHT=700Kbit
PRIO=5
RULE=10.10.10.2,