Начало

Желание на един "Усер"

 

 

 

 

Колегата изригва с на пръв поглед простичко желание.

 

"Моля да ми прехвърлите файлове:  174.pdf и 29.pdf от компютър Х, папка У на монитор 31"